Tên hiển thịKích thướcLoại fileNgày đăngChi tiếtDownload
Orion Chiller9,007 KBpdf05-13-2020Chi tiếtDownload
WATER COOLED SCREW CHILLER WZPY SERIES4,558 KBpdf04-22-2020Chi tiếtDownload
HITACHI CHILLER V SERIES CAPACITY AND COP VARIABLE TEMPATURE39 KBpdf04-22-2020Chi tiếtDownload
CENTRIFUGAL CHILLER Direct-drive with VSD | 300~1100RT2,607 KBpdf04-22-2020Chi tiếtDownload
AIR COOLED SCREW CHILLER AZ(P)Y1 SERIES5,992 KBpdf04-22-2020Chi tiếtDownload
HITACHI INDUCTION MOTORS25,437 KBpdf12-23-2019Chi tiếtDownload
CHILLER HITACHI WZPY SERIES1,648 KBpdf12-19-2019Chi tiếtDownload
CHILLER HITACHI H SERIES1,208 KBpdf12-19-2019Chi tiếtDownload
CHILLER HITACHI ASYZ SERIES2,874 KBpdf12-19-2019Chi tiếtDownload
CHILLER ICHIBAN HITACHI4,806 KBpdf12-19-2019Chi tiếtDownload
Thong ke