Hướng dẫn cách tính công suất lạnh lắp đặt hệ thống chiller

09:20 07/02/2020

Cách tính công suất lắp đặt chiller làm lạnh cho nhà máy sản xuất có hai phương pháp như sau:

Cách tính công suất lắp đặt chiller theo thông số có sẵn

Trên catalogue của máy có ghi các thông số sau

+ Công suất lạnh yêu cầu của máy: Qll (Kw lạnh)

+ Lưu lượng nước lạnh : m3/h, lít/phút..

+ Nhiệt độ nước lạnh cần duy trì : oC hay o F

Ta có công thức tính toán sau Q=4,186*At*Qll/3.6 (KW lạnh)

Với dây chuyền đang dung tháp giải nhiệt muốn chuyển đổi sang dùng chiller ta chọn công suất chiller như sau:

+ Ví dụ ta có tháp giải nhiệt công suất 20 tons với nhiệt độ nước vào là 30oC ra 35 oC suy ra để giảm 5 oC cần 20tons lạnh ,

Vậy muốn nước vào 20 oC ra 25 oC cần chiller 40 Tons lạnh

Các tính công suất lắp đặt chiller theo công suất lạnh cho máy

Ta có cống th ức sau Q= Cp*At*M/3600 ( Kw l ạnh)

+ At là chênh lệch nhi ệt độ nhựa dạng nóng chảy và nhiệt độ cần làm lạnh cho khuôn ( thống số này lấy ở bảng bên dưới )

+ Cp là nhiệt dung riêng của nhựa tra theo bảng bên dưới

+ M năng xuất sản phẩm trong một giờ tính theo Kg

Lưu ý khi tính công suất lạnh lắp đặt máy chiller

  • Cần phải tính dư công suất, vì sau khi dưa vào sử dụng, máy cũ dần và công suất máy hoạt động sẽ giảm
  • Cần tính máy dự phòng: Bước này rất quan trọng trong quá trình hoạt động, có thể có lúc máy phát sinh sự cố.
  • Lúc đó hệ thống dự phòng phát huy tác dụng tránh gián đoạn trong sản xuất.
  • Ngoài ra phương pháp dự phòng có thể cho chạy luân phiên các máy làm cho toàn tổ máy bền hơn là 1 máy chạy liên tục.
  • Khi tính toán lắp đặt chiller cũng cần tính toán đến hoạt động bảo trì, bảo dưỡng chiller thường xuyên. Lựa chọn một đơn vị uy tín để bảo dưỡng và sửa chữa chiller khi xảy ra sự cố.
Thong ke