BỘ LỌC KHÍ ARX SERIES

  • Bộ lọc đường ống Orion (còn gọi là bộ lọc khí Orion) là bộ lọc nằm trong hệ thống máy sấy khí
  • Chức năng: lọc bụi bẩn, hơi nước, hơi dầu hoặc lọc mùi.
  • Có 4 bộ lọc tương ứng với 4 cấp lọc khác nhau.