CHILLER KHÔNG BÌNH CHỨA ( 7.9~25 KW)

Chiller công suất vừa – Không có bình chứa
Công suất lạnh: 7.9kW ~ 25kW
Model: RKL-2200-D; RKL-3750-D; RKL-5500-D; RKL-7500-D