DC INVERTER CHILLER- ( 12.2~96KW)

Máy làm mát nước biến tấn – công suất lớn
ĐẶC ĐIỂM
Công suất lạnh: 12.2kW ~ 43kW
Model: RKE3750V-B-G1/G2; RKE5500B-V; RKE7500B-V;

RKE11000B-V; RKE3750V-BW-G1/G2; RKE5500B-VW;

RKE7500B-VW; RKE11000B-VW