LIGHT DUTY CHILLER – NHỎ GỌN (1.3~10.4KW)

Đặc điểm:
Máy làm lạnh nước Orion nhỏ gọn
Công suất lạnh: 1.3kW ~ 9.5kW
Model:

RKE750A1-V-G1/G2; RKE1500B1-V-G1/G2; RKE2200B1-V-G1/G2;

RKS-JM401J-MV; RKS-JM402J-MV; RKS-JM752J-MV;

RKS-JM753J-MV;RKS-JM1503J-MV; RKS-JM402J-MVW;

RKS-J753J-V; RKS-J1503J-V