CHILLER CỠ LỚN- AIR COOLED AKL (12~25KW)

Air Cooled Chillers- Máy làm mát nước giải nhiệt gió
Công suất: 12-25kW
Model: AKL3750A-V, AKL5500A-V, AKL7500A-V.