CHILLER KHÔNG BÌNH CHỨA (0.59~ 4.65KW)

ĐẶC ĐIỂM:
Chiller công suất nhỏ – Không có bình chứa
Công suất lạnh: 0.59kW ~ 4.3kW
Model: RKS250F1-S; RKS400F-S; RKS400F1;

RKS500F, RKS750F; RKS1500F; RKS750F-W