MÁY SẤY KHÍ HẤP THỤ ORION

Máy sấy khí hấp thụ Orion tách nước theo nguyên lý dùng hạt hút nước ra khỏi khí. Khác với máy sấy khí ga lạnh, máy sấy khí hấp thụ có thể đưa nhiệt độ điểm sương xuống sâu. Nhiệt độ điểm sương của máy sấy khí hấp thụ xuống -70oC giúp khí nén khô gần như tuyệt đối.

Danh mục: