MOTOR HITACHI 1 PHA

Hitachi là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực motor điện, sản xuất theo dây truyền hiện đại và cao cấp.