NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG MÁY SẤY KHÍ ORION

Máy sấy khí ga lạnh Orion tách nước theo nguyên lý dùng ga lạnh ngưng tụ nước và tách nước ra khỏi khí. Máy sấy khí hấp thụ Orion tách nước theo nguyên lý dùng hạt hút nước ra khỏi khí.