PHÂN LOẠI LỌC SẤY KHÍ ORION

Mô tả:

  • Bộ lọc đường ống Orion hay còn gọi là bộ lọc khí Orion là bộ lọc nằm trên đường ống máy nén khí
  • Chức năng: lọc tách nước, lọc tách dầu, lọc bụi bẩn, lọc mùi
  • Có 4 bộ lọc tương ứng với 4 loại model lọc khác nhau.