Air Compressors For Rent

1.Tiếp Nhận Yêu Cầu Thuê Máy

Ghi chép thông tin chi tiết về yêu cầu thuê máy từ khách hàng, bao gồm thời gian thuê và yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

2.Lựa Chọn Máy Phù Hợp

– Xác định máy nén khí phù hợp với nhu cầu và yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

– Tư vấn khách hàng về các tùy chọn máy nén khí có sẵn và phù hợp với dự án của họ.

3.Khảo Sát, Lên Phương Án Lắp Đặt

– Thực hiện khảo sát tại địa điểm để đánh giá yêu cầu và điều kiện lắp đặt.

– Lên phương án lắp đặt dựa trên thông số kỹ thuật và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

4.Lắp Đặt Theo Phương Án Thiết Kế

– Chuẩn bị mặt bằng và các công cụ cần thiết cho quá trình lắp đặt.

– Lắp đặt máy nén khí theo phương án thiết kế, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất.

5.Vận Hành, Kiểm Tra Máy Nén Khí

– Khởi động và vận hành máy nén khí để đảm bảo hoạt động ổn định.

– Kiểm tra áp suất, lưu lượng khí, và các thông số kỹ thuật khác để đảm bảo hiệu suất đáp ứng yêu cầu.

6.Bàn Giao Máy Nén Khí

– Thông báo cho khách hàng về việc hoàn tất lắp đặt và kiểm tra.

– Hướng dẫn khách hàng về cách vận hành máy và thực hiện bảo trì cơ bản.

– Hoàn tất các thủ tục bàn giao và cung cấp tài liệu liên quan.

7.Theo Dõi và Hỗ Trợ

– Thiết lập hệ thống theo dõi để giám sát hiệu suất máy nén khí.

– Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giải quyết vấn đề nhanh chóng nếu có sự cố.

8.Thu Hồi Máy và Đánh Giá

– Thu hồi máy nén khí sau kỳ hạn thuê hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

– Đánh giá hiệu suất máy, ghi chép thông tin về thời gian sử dụng và đề xuất cải tiến nếu cần thiết.

Quy trình này giúp đảm bảo rằng máy nén khí được cho thuê được lựa chọn và lắp đặt một cách chính xác, vận hành đúng cách và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.