Installing The Air Compressors

1.Khảo Sát và Tư Vấn

– Tiến hành khảo sát tại địa điểm lắp đặt để đánh giá nhu cầu và yêu cầu cụ thể của khách hàng.

– Tư vấn khách hàng về các phương án lắp đặt tối ưu nhất dựa trên thông tin thu thập được.

2.Thiết Kế và Bóc Tách Vật Tư

– Thiết kế bản vẽ lắp đặt, chú trọng vào yêu cầu kỹ thuật của máy nén khí và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

– Bóc tách vật tư cần thiết, bao gồm đường ống, van, các vật liệu và thiết bị khác.

3.Thi Công Lắp Đặt

– Chuẩn bị mặt bằng và các công cụ cần thiết cho quá trình lắp đặt.

– Lắp đặt hệ thống máy nén khí theo thiết kế, đảm bảo tính chính xác và an toàn.

– Kết nối đường ống và các thiết bị theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật yêu cầu.

4.Vận Hành, Kiểm Tra Hệ Thống

– Vận hành hệ thống và kiểm tra từng phần của hệ thống để đảm bảo hoạt động đúng cách, hiệu suất ổn định.

– Thực hiện kiểm tra áp suất, lưu lượng khí, và các thông số kỹ thuật khác.

– Điều chỉnh cài đặt và thiết lập chức năng điều khiển phù hợp.

5.Bàn Giao Hệ Thống

– Thông báo cho khách hàng về việc hoàn thành lắp đặt và kiểm tra chất lượng hệ thống.

– Hướng dẫn khách hàng về cách vận hành hệ thống và bàn giao hệ thống.

– Hoàn tất các thủ tục thanh toán và bàn giao tất cả tài liệu liên quan.

6.Theo Dõi, Hỗ Trợ và Bảo trì

– Thiết lập hệ thống theo dõi để giám sát hiệu suất và sự cố hệ thống.

– Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện bảo trì định kỳ theo các điều khoản trong hợp đồng.

Quy trình này có thể được điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng dự án và đảm bảo rằng hệ thống máy nén khí được lắp đặt và vận hành một cách hiệu quả nhất.