MÁY NÉN KHÍ CÓ DẦU

Model: 11P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1200 L/phút

Model: 7.5P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 840 L/phút

Model: 5.5P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 5.5 KW
 • Lưu lượng: 630 L/phút

Model: 3.7P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 3.7 kW
 • Lưu lượng: 440 L/phút

Model: 2.2P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 265 L/phút

Model: 2.2P-9.5VS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 265 L/phút

Model: 1.5P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 1.5P-9.5VS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 0.75P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 80 L/phút

Model: 0.75P-9.5VS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 80 L/phút