MÁY SẤY KHÍ HẤP THỤ

Model: QSQ2500D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 17.50 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ2000D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 14.00 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ1400D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 9.80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ1000D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 7.00 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ700D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 4.90 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ420D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.94 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ270D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.3 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ180D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ120D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.02 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ080D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.68 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ035D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.297 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ020D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.17 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ010D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.085 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C