MÁY NÉN KHÍ CÓ DẦU

Model: OSP-75V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 14.0 m3/phút

Model: OSP-75M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 13.2 m3/phút

Model: OSP-55V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 10.6 m3/phút

Model: OSP-55M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 10 m3/phút

Model: OSP-37V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 7.1 m3/phút

Model: OSP-37M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 6.7 m3/phút

Model: OSP-22V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.3 m3/phút

Model: OSP-22M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.0 m3/phút

Model: OSP-15V5AN2

 • Áp suất: 0.9 Mpa (9 Bar)
 • Công suất: 15 KW
 • Lưu lượng: 2.4 m3/phút

Model: OSP-15M5AN2

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 15 KW
 • Lưu lượng: 2.15 m3/phút

Model: OSP-11V5AN2

 • Áp suất: 0.9 Mpa (9 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1.79 m3/phút

Model: OSP-11M5AN2

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1.63 m3/phút

Model: OSP-7.5V5AN2

 • Áp suất: 0.9 Mpa (9 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 1.17 m3/phút

Model: OSP-7.5M5AN2

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 1.05 m3/phút