Chính sách bảo mật

Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và ghé thăm của quý khách trên trang web. Cam kết của chúng tôi là bảo vệ và duy trì an toàn cho mọi thông tin cá nhân của quý khách.
Chính sách Bảo mật này được thiết lập để rõ ràng hóa cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và (trong một số trường hợp) tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách.
Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân và xây dựng niềm tin của quý khách. Do đó, chúng tôi cam kết sử dụng tên và các thông tin liên quan đến quý khách một cách đúng đắn và theo đúng quy định trong Chính sách Bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến quá trình giao dịch mua bán.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của quý khách để thực hiện các giao dịch mua bán, thông báo liên quan đến đơn hàng, và cung cấp dịch vụ. Thông tin này bao gồm danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, và chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ, và thông tin theo yêu cầu. Thông tin này cũng được sử dụng để quản lý tài khoản, xác minh giao dịch trực tuyến, nghiên cứu nhân khẩu học, và gửi thông tin sản phẩm và dịch vụ. Quý khách có quyền từ chối nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào.
Chúng tôi có thể chuyển thông tin đơn đặt hàng cho bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ giao hàng) để thực hiện giao hàng.
Chi tiết đơn đặt hàng của quý khách được bảo mật và chỉ có thể truy cập bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web. Quý khách có thể xem thông tin đơn đặt hàng, sản phẩm đã nhận và đã gửi, cùng với email, ngân hàng, và bản tin đã đăng ký.
Chúng tôi cam kết giữ an toàn dữ liệu cá nhân của quý khách và không tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng sai mật khẩu, trừ khi đó là lỗi của chúng tôi.
Thông tin cá nhân có thể được sử dụng cho nghiên cứu thị trường, nhưng chi tiết sẽ được ẩn và chỉ sử dụng cho mục đích thống kê. Quý khách có thể từ chối tham gia bất cứ lúc nào.

2. Bảo mật

Chúng tôi đã áp dụng biện pháp kỹ thuật và an ninh để bảo vệ thông tin của quý khách khỏi truy cập trái phép, mất mát, hoặc hủy hoại.
Khuyến cáo quý khách không chia sẻ thông tin thanh toán qua email. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát có thể xảy ra khi trao đổi thông tin qua internet hoặc email.
Quý khách không được sử dụng các phương tiện để can thiệp vào hệ thống hoặc thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin giao dịch, nhưng có thể tiết lộ thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.

3. Quyền lợi khách hàng

Quý khách có quyền yêu cầu truy cập, sửa lỗi trong thông tin cá nhân của mình mà không mất phí. Quý khách cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào.
Chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền.