MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU

Model: SRL-33ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 33 KW
 • Lưu lượng: 3780 L/phút

Model: SRL-22ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 22 KW
 • Lưu lượng: 2520 L/phút

Model: SRL-15ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 16.5 KW
 • Lưu lượng: 1890 L/phút

Model: SRL-11ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1260 L/phút

Model: SRL-7.5ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 7.7 KW
 • Lưu lượng: 880 L/phút

Model: SRL-5.5ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 5.5 KW
 • Lưu lượng: 600 L/phút

Model: SRL-3.7ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 3.7 kW
 • Lưu lượng: 400 L/phút

Model: SRL-2.2ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 240 L/phút

Model: SRL-1.5ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 160 L/phút