Quy định sử dụng

1. Đồng Ý và Thay Đổi
Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, quý khách xác nhận sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều Kiện Sử Dụng, mà không cần thông báo trước. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web, và việc sử dụng tiếp tục của quý khách sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó.
2. Hướng Dẫn Sử Dụng Web
Nghiêm cấm việc sử dụng trang web với mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kỳ đối tác thứ ba nào mà không có sự ủy quyền bằng văn bản. Vi phạm có thể dẫn đến hủy giấy phép mà không cần báo trước.
Trang web chỉ cung cấp thông tin sản phẩm, và các đánh giá là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
3. Chấp Nhận Đơn Hàng và Giá Cả
Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng bất kỳ lúc nào và có thể yêu cầu xác nhận thông tin trước khi xác nhận đơn hàng.
Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin giá cả chính xác nhất, tuy nhiên, nếu có sai sót, chúng tôi sẽ liên hệ hoặc hủy đơn hàng và thông báo cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hay hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào, dù đã xác nhận hay chưa, và dù đã thanh toán hay chưa.
4. Quyền Pháp Lý
Điều kiện và điều khoản của trang web này tuân theo luật pháp Việt Nam, và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Việt Nam theo quy định của tòa án có thẩm quyền.
5. Quy Định về Bảo Mật
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin và thanh toán của quý khách. Chúng tôi không chấp nhận can thiệp hay phá hoại vào hệ thống. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật.