MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU

Model: DSP-75VAT5N2

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 12.6 m3/phút

Model: DSP-75AT5N2

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 13.0 m3/phút

Model: DSP-55VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 8.5 m3/phút

Model: DSP-55A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 8.0 m3/phút

Model: DSP-37VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 6.7 m3/phút

Model: DSP-37A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 5.9 m3/phút

Model: DSP-22VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.6 m3/phút

Model: DSP-22A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.0 m3/phút

Model: DSP-15A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 15 KW
 • Lưu lượng: 2.5 m3/phút