MÁY NÉN KHÍ

Model: OSP-75V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 14.0 m3/phút

Model: OSP-75M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 13.2 m3/phút

Model: OSP-55V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 10.6 m3/phút

Model: OSP-55M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 10 m3/phút

Model: OSP-37V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 7.1 m3/phút

Model: OSP-37M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 6.7 m3/phút

Model: OSP-22V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.3 m3/phút

Model: OSP-22M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.0 m3/phút

Model: DSP-75VAT5N2

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 12.6 m3/phút

Model: DSP-75AT5N2

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 13.0 m3/phút

Model: DSP-55VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 8.5 m3/phút

Model: DSP-55A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 8.0 m3/phút

Model: DSP-37VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 6.7 m3/phút

Model: DSP-37A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 5.9 m3/phút

Model: DSP-22VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.6 m3/phút

Model: DSP-22A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.0 m3/phút

máy sấy khí

Model: HAS-190A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-150A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 31 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-120A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 23 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-90AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 18.4 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-75AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 14.9 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-65AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 10.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-55AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 8.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-45AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 7.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: QSQ2500D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 17.50 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ2000D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 14.00 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ1400D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 9.80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ1000D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 7.00 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ700D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 4.90 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ420D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.94 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ270D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.3 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ180D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ120D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.02 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ080D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.68 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Bộ lọc khí nén

Model: DSF8000A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF6100A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 61 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF5300A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF4100A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 41 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF3500A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF2900A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 29 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF2000-AL1

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 20.0 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: DSF1300-AL1

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 13.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF8000-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF6100-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 61 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF5300-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF4100-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 41 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF3500-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF2900-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 29 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF2000-AL1

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 20.0 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF1300-AL1

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 13.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF1000-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 10.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: LSF700-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 6.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF8000D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF6100D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 61 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF5300D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF4100D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 41 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF3500D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF2900D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 29 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF2000D-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 20.0 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF1300D-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 13.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF700D-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 10.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: MSF700D-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 6.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF8000A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF6100A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 61 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF5300A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF4100A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 41 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF3500A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF2900A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 29 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF2000-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 20.0 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF1300-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 13.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF1000-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 10.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Model: KSF700-AL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất lọc: 6.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~60 ℃

Bình tích khí

Model: AT5000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 5000 Lít

Model: AT4000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 4000 Lít

Model: AT3000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 3000 Lít

Model: AT2000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 2000 Lít

Model: AT1500

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 1500 Lít

Model: AT1000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 1000 Lít

Model: AT600

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 6 mm
 • Dung tích: 600 Lít

Model: AT500

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 6 mm
 • Dung tích: 500 Lít

Phụ tùng thay thế

Model: 55173321

 • Chỉ số độ nhớt tại 100°C: 6.085mm2/s
 • Chỉ số độ nhớt tại 40°C: 33.11mm2/s
 • Gốc dầu: Tổng hợp

Model: AD-5-G7

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 450L/h
 • Phương thức xả nước: Dạng đĩa

Model: FD-10-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 80 cm3/lần
 • Phương thức xả nước: Dạng phao

Model: FD6-G1

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 30 cm3/lần
 • Phương thức xả nước: Dạng phao

Model: FD2-G3

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 10 cm3/lần
 • Phương thức xả nước: Dạng phao

Model: EMS75-2000

 • Cấp độ lọc: 0.01 μm
 • Hiệu suất lọc: 99.999 %
 • Tổn thất áp suất: 0.009 Mpa (0.09 Bar)

Model: EMS75-2000

 • Cấp độ lọc: 0.01 μm
 • Hiệu suất lọc: 99.999 %
 • Tổn thất áp suất: 0.01 Mpa (0.1 Bar)

Model: ELS75-2000

 • Cấp độ lọc: 1 μm
 • Hiệu suất lọc: 99.999 %
 • Tổn thất áp suất: 0.005 MPa (0.05 Bar)