Máy nén khí dạng Piston không dầu

Model: 0.75OP-9.5GS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 75 L/phút

Model: 1.5OP-9.5GS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 2.2OP-9.5GS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 240 L/phút

Model: 0.75OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 75 L/phút

Model: 1.5OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 11OP-8.5GA5A

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1285 L/phút

Model: 2.2OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 240 L/phút

Model: 3.7OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 3.7 kW
 • Lưu lượng: 405 L/phút

Model: 5.5OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 5.5 KW
 • Lưu lượng: 605 L/phút

Model: 7.5OP-8.5GA5A

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 880 L/phút