Máy sấy khí tác nhân lạnh dòng HAS

Model: HAS-120A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 23 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-150A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 31 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-15AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Dạng: 2.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-190A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-30AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 4.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-3AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 0.32 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-45AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 7.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-55AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 8.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-65AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 10.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-6AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 0.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-75AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 14.9 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-8AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 1.1 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C