Phụ tùng thay thế

Model: 55173321

 • Chỉ số độ nhớt tại 100°C: 6.085mm2/s
 • Chỉ số độ nhớt tại 40°C: 33.11mm2/s
 • Gốc dầu: Tổng hợp

Model: EMS75-2000

 • Cấp độ lọc: 0.01 μm
 • Hiệu suất lọc: 99.999 %
 • Tổn thất áp suất: 0.009 Mpa (0.09 Bar)

Model: EDS75-2000

 • Cấp độ lọc: 5 μm
 • Hiệu suất lọc: 99 %
 • Tổn thất áp suất: 0.005 MPa (0.05 Bar)

Model: ELS75-2000

 • Cấp độ lọc: 1 μm
 • Hiệu suất lọc: 99.999 %
 • Tổn thất áp suất: 0.005 MPa (0.05 Bar)

Model: EMS75-2000

 • Cấp độ lọc: 0.01 μm
 • Hiệu suất lọc: 99.999 %
 • Tổn thất áp suất: 0.01 Mpa (0.1 Bar)

Model: AD-5-G7

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 450L/h
 • Phương thức xả nước: Dạng đĩa

Model: FD-10-A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 80 cm3/lần
 • Phương thức xả nước: Dạng phao

Model: FD2-G3

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 10 cm3/lần
 • Phương thức xả nước: Dạng phao

Model: FD6-G1

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Lưu lượng xả tối đa: 30 cm3/lần
 • Phương thức xả nước: Dạng phao